Deze website is eigendom van Bed & Breakfast Monument076. De tekst op deze website is met zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Bed & Breakfast Monument076 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze website. Bed & Breakfast Monument076 en haar partners zijn niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Bed & Breakfast Monument076 kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Bed & Breakfast Monument076 niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Bed & Breakfast Monument076 en worden gepubliceerd onder de Creative Commons Licentie. Informatie gepubliceerd door derden vallen ook onder deze licentie, tenzij anders vermeld door de eigenaar.

Creative Commons-Licentie

Dit werk van Bed & Breakfast Monument076 valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie. Dit houdt in dat content op deze website gedeeld mag worden met de volgende beperkingen/regels:

  • Gebruik van content is niet van commerciele aard
  • Content wordt onder dezelfde licentie gedeeld
  • Content wordt voorzien van naamsvermelding met hyperlink naar de originele bron